POL - TAX Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:
ul. Bora Komorowskiego
56C lok.91
03-982 Warszawa

Telefon +48 (22) 616 55 11,
Telefon +48 (22) 616 55 12
Fax +48 (22) 616 60 95
e-mail: biuro@pol-tax.pl

Informacje o firmie:

KRS: 0000121840
Nr ewid. KIBR: 2695
NIP: 113-23-76-412
REGON: 015205213
Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Kontakt