Historia

"Mechanizm sukcesu wyzwalany jest przez cel"

Autor: Brian Tracy

 

Inicjatorem powstania POL-TAX była obecna Prezes spółki, Pani Hanna Blajer.

Lata pracy w audycie u boku Pana Józefa Kani, człowieka o wielkim autorytecie, który przekazał jej swoją pasję do wykonywanego zawodu, nauczył praw rządzących businessem oraz wyczucia rynku, dały silne podstawy do założenia spółki.

Początki działalności Spółki opierały się na silnym zapleczu personalnym i merytorycznym i stanowią do dnia dzisiejszego mocny fundament firmy.

Z roku na rok POL-TAX zdobywał coraz większe zaufanie Klientów i budował wielostronne relacje wzajemnej współpracy.

Na początku działalności firma obsługiwała do 100 Klientów rocznie. Dzisiaj obsługuje około 450 Klientów, a w firmie znajduje zatrudnienie blisko 80 osób.

Ostanie lata w historii firmy to okres dynamicznego rozwoju. Nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami z całej Polski, przez co znacznie zwiększył się obszar, jaki obejmujemy naszymi usługami.

Na przełomie 13 lat firma czterokrotnie zmieniała siedzibę. Od 2013 roku POL-TAX ma własną siedzibę w Warszawie przy ulicy Bora Komorowskiego.

Działalność POL-TAX jest uregulowana przepisami prawnymi i ustawami obowiązującymi biura audytorskie. Szczególną wartość naszej spółki stanowi skutecznie funkcjonujący system kontroli jakości i wysokie standardy zarządzania.

Stale umacniany naszą pozycję na rynku usług finansowych, co najlepiej wyraża awans na coraz wyższe miejsca w rankingu publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita.

Po raz pierwszy pojawiliśmy się wśród najlepszych firm audytorskich w 2007 roku, zajmując 62 miejsce w klasyfikacji ogólnej. Na przełomie lat 2008-2013 odnotowaliśmy stopniowe awanse poprzez 44 miejsce aż do 24 pozycji.

W XIII edycji Rankingu Audytorów zajęliśmy 17 miejsce w klasyfikacji ogólnej, co stanowi spektakularny sukces. Przychody z tytułu audytu osiągnięte w 2013 roku pozwoliły nam także uplasować się na 7 miejscu w Zestawieniu Audytorów opublikowanym przez Gazetę Finansową.