Referencje

O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są Klienci ........."

motto Siemensa

 

Gwarancją jakości świadczonych przez nas usług jest lista Klientów, od których posiadamy potwierdzenia należytego wykonania usług oraz liczne referencje. W ciągu 11 lat naszej działalności współpracowaliśmy z ponad 2000 firm z całej Polski, z czego ok. 35% zaliczanych jest do stałych klientów.

Poniższa lista zawiera podmioty gospodarcze z różnych branż z całej Polski: produkcyjne, handlowe i usługowe, jedno i wielooddziałowe, o kapitale polskim i zagranicznym, szpitale, szkoły wyższe i inne. Jednostki te reprezentują różne formy prawne: spółki kapitałowe i osobowe prawa handlowego, działalności osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, oddziały firm zagranicznych, fundacje, stowarzyszenia użyteczności publicznej, instytucje finansowe, spółki Skarbu Państwa, samorządy terytorialne.

 

 

 

 

Wybrani klienci