Referencje

O jakości można mówić, kiedy tym co do nas wraca są Klienci ........."

motto Siemensa

W ciągu 15 lat naszej działalności współpracowaliśmy z ponad 3000 firm z całej Polski.

Poniższa lista zawiera podmioty gospodarcze z różnych branż z całej Polski: produkcyjne, handlowe i usługowe, jedno i wielooddziałowe, o kapitale polskim i zagranicznym, szpitale, szkoły wyższe i inne. Jednostki te reprezentują różne formy prawne: spółki kapitałowe i osobowe prawa handlowego, działalności osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, oddziały firm zagranicznych, fundacje, stowarzyszenia użyteczności publicznej, instytucje finansowe, spółki Skarbu Państwa, samorządy terytorialne.

 

 

 

 

Wybrani klienci