Usługi

Zapewniamy Klientowi komfort polegający na przekonaniu, że każde zlecenie zostanie wykonane przez nas z należytą starannością, perfekcją zarówno jeśli chodzi o poziom wiedzy jak i umiejętności oraz stworzenie klimatu partnerskich kontaktów na każdym etapie realizacji usługi.

Umiejętność wzajemnej współpracy i wypracowane własne standardy pracy przekładają się na doskonały kontakt z Klientem i właściwe rozumienie Jego potrzeb.

Nasze usługi wykonujemy na podstawie umowy cywilnoprawnej, której zawarcie warunkuje rozpoczęcie prac. Zakres rzeczowy uwzględnia specyfikę działalności firmy i jej otoczenia gospodarczego. Dbamy nie tylko o dotrzymanie wszystkich warunków umownych, ale także nowe kwestie wynikające podczas prac stanowią przedmiot naszej troski.

Warunki współpracy w tym również terminy uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem, po sprecyzowaniu zakresu prac i zapoznaniu się z podstawowymi informacjami dotyczącymi specyfiki firmy.