Audyt

Firma od wielu lat świadczy usługi audytorskie poprzez doświadczony zespół biegłych rewidentów, odnosząc na tym polu serię sukcesów - badając rzetelnie, szybko, przy pełnej współpracy z przedstawicielami organizacji, świadcząc kompetentne doradztwo.

Czynności badania sprawozdania finansowego wykonywane są zgodnie ze standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i wymogami prawnymi, zgodnie z procedurami kontroli jakości dostosowanego do zakresu i specyfiki prowadzonej działalności.

Ogólne systemy w naszej Spółce są tak zaprojektowane, aby gwarantowały, że firma, wspólnicy i pracownicy właściwie i odpowiednio planują, nadzorują i dokonują przeglądu zleceń.

W przypadku Klientów z którymi spotykamy się po raz pierwszy wymagamy zebrania, według uprzednio przesłanej listy, podstawowych dokumentów Klienta. W przypadku Klientów z którymi spotykamy się po raz kolejny oczekujemy jedynie aktualizacji dokumentów które już posiadamy.