Audyt środków unijnych

Oferujemy Państwu usługi w zakresie sposobów rozliczeń dotacji otrzymanych ze środków unijnych.

Audyt  prowadzi do uzyskania podstawy do stwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i słownych, zawartych w przedstawionych dokumentach związanych z realizowanym projektem.

Celem projektu jest przygotowanie niezależnej opinii audytora na temat prawidłowości realizacji projektów.

Audyt obejmuje  analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdania realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi