Inne usługi audytorskie

  • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia,
  • przeglądy sprawozdań finansowych,
  • badanie sprawozdań założycieli Spółki,
  • konsultacje i opinie z zakresu rachunkowości,

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi