Consulting

Naszym Klientom oferujemy usługi w zakresie doradztwa finansowego i gospodarczego. W ramach tych usług proponujemy współpracę przy następujących projektach:

  • due dilligence
  • doradztwo w zakresie połączeń, podziałów i przekształceń
  • analizy ekonomiczno-finansowe: analiza bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
  • wyceny przedsiębiorstw

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi