Inne usługi

  • sporządzanie raportów miesięcznych, kwartalnych, rocznych dla właścicieli według standartów ustalonych
  • doradztwo w przygotowaniu polityki rachunkowości wymaganej przepisami,
  • doradztwo z zakresu rachunkowości,
  • wyprowadzanie zaległości księgowych

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi