Usługi kadrowo-płacowe

  • sporządzanie listy płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną
  • sporządzanie comiesięcznych składek ZUS oraz deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
  • sporządzanie rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę cywilnoprawną
  • sporządzanie i prowadzenie zgodnie z przepisami kartotek osobowych.

Prosimy o wypełnienie formularza w celu określenia ceny i terminu wykonania usługi