Nasz zespół

Nie ma rzeczy niemożliwych, dla kogoś kto nie musi ich zrobić sam"

Autor: William Wyler

 

PRACOWNICY/BIEGLI REWIDENCI/PARTNERZY

Dynamiczny rozwój firmy to efekt zaangażowania i ciężkiej pracy wszystkich pracowników.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu pozyskiwania Klientów i ich obsługą pod względem technicznym czuwa czteroosobowy zespół ds. audytu.

Do realizacji usług rewizji finansowej Spółka zatrudnia biegłych rewidentów, aplikantów, asystentów.

POL-TAX zatrudnia ponad 80 osób, w tym :

42 BIEGŁYCH REWIDENTÓW

13 APLIKANTÓW

26 ASYSTENTÓW

Współpracujemy z biegłymi rewidentami z całej Polski.

Dobierając skład zespołu badającego uwzględniamy lokalizację Klienta.

Każda z poniżej prezentowanych osób wniosła do spółki ogromny kapitał w postaci wiedzy i doświadczenia.

Każda z tych osób ma swój ogromny wkład w sukces firmy, poprzez zaangażowanie w realizację wielu projektów i usług.

W ostatnich latach dołączyli do nas partnerzy zewnętrzni, wspierając nas wiedzą z zakresu doradztwa podatkowego i obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Zespół pracuje w oparciu o takie zasady jak: wzajemne poszanowanie, zrozumienie, sprawną organizację, zaangażowanie i pomoc. To czyni naszą pracę wydajną, szybką ale przede wszystkim udokumentowaną w sposób rzetelny i prawidłowy.

Biegli legitymują się znaczącym dorobkiem zawodowym i doświadczeniem zdobywanym podczas wieloletniej pracy w audycie, księgowości, doradztwie finansowym, na kierowniczych stanowiskach w działach finansowych, jako biegli sądowi.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników są stale pogłębiane przez uczestnictwo w profesjonalnych szkoleniach, warsztatach, kursach.

Firma umożliwia kształtowanie ścieżki kariery młodym ludziom- aplikantom, asystentom. Wielu z nich po uzyskaniu certyfikatu biegłego rewidenta nawiązuje współpracę z firmą Pol-Tax.