Partnerzy

Paweł Karkowski - rzeczoznawca, biegły sądowy

                Absolwent Wydziału Zarządzania UW i doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu finansów, bankowości, analizy sprawozdań finansowych, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz wycen przedsiębiorstw, nr decyzji: Adm-0132-348/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w instytucjach finansowych m.in.: Dom maklerski CDM Pekao S.A. jako analityk inwestycyjny i makler giełdowy, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom maklerski IDM S.A., BRE Bank S.A., GreenCapital.pl sp. z o.o.. Jako wykładowca współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Instytutem Rozwoju Biznesu, BDO Numerica, Fundacją Rozwoju Rachunkowości.

Zdany egzamin na członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Licencja Syndyka nr 660.

Świadczy kompleksowe usługi obejmujące rynek kapitałowy, finansowy, aspekty prawne dla przedsiębiorstw, aspekty rachunkowe i podatkowe, optymalizacja podatkowa, konsulting, zarządzanie, analizy, usługi audytorskie.

 

Agata Chrzanowska - Doradca podatkowy nr 06313

               

Firma prowadzi działalność od 1990 roku. Właścicielką i prezesem firmy jest Agata Chrzanowska posiadająca: tytuł Doradcy Podatkowego (wpis na listę doradców w Ministerstwie Finansów pod nr 06313) oraz uprawnienia do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych (wpis na listę w Ministerstwie Finansów nr 6192/97)

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas 7 lat pracy na stanowiskach Głównego Księgowego oraz 4 lat pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego Holdingu.

Ma ukończone Studia Magisterskie na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania Przemysłem oraz Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Rachunkowość.

Ukończone kursy i szkolenia: Kurs na Doradców Podatkowych w Zrzeszeniu Prawników Polskich , Nowoczesne Zarządzanie Finansowe we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG w Warszawie, Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi we Francuskim Instytucie Zarządzania IFG W Warszawie.

W zakresie doradztwa podatkowego świadczy następujące usługi: udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie zobowiązań podatkowych, badanie prawidłowości rozliczeń z budżetem w zakresie zaszłości gospodarczych, wspomaganie podatników, płatników i inkasentów w ich kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej, inne usługi dotyczące doradztwa podatkowego zlecane przez przedsiębiorstwa

 

Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy Adwokaci Spółka Partnerska

               

Kancelaria Pruchniewicz Staniszewski i Wspólnicy – adwokaci Spółka Partnerska została założona przez adwokat Ewę Pruchniewicz w 1990 roku i od tamtej pory nieprzerwanie świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów. Obecnie kancelaria, poza pięcioma adwokatami – Partnerami, współpracuje z pięcioma innymi adwokatami i dwoma radcami prawnymi, a także zatrudnia 5 prawników, w tym aplikantów adwokackich. 

 

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prowadzi także kompleksową obsługę prawną firm oraz organizacji pozarządowych i zajmuje się wszystkimi głównymi gałęziami prawa.

Zakres działalności kancelarii obejmuje pomoc prawną w takich działaniach, jak:

  • udział we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych i pozasądowych,
  • bieżącą obsługę działalności gospodarczej i statutowej klienta,
  • przygotowywanie projektów umów, opinii prawnych, analiz i raportów,
  • wszelkie inne czynności, których wymaga obrót gospodarczy i pozostała działalność klienta.

Kancelaria świadczy usługi na zasadach stałej współpracy około 50 podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym reprezentującym różne formy prawne i formy własności, w tym kilku znaczącym podmiotom polskim i zagranicznym.