Zarząd

Grażyna Cichosz

Zastępca Prezesa Zarządu, Biegły rewident

 

<p style="text-align: justify;" justify;\"="">Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny. Od 2003 roku jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wpisanym pod numerem 9878 na listę biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań oraz biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu analizy i oceny działalności finansowej przedsiębiorstw oraz kosztów, cen i rozliczeń finansowych. Posiada długoletnią praktykę w rachunkowości i finansach oraz organizacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sporządzonych według polskich, jak również Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Ekspert i uznany autorytet w opracowywaniu opinii ekonomiczno-finansowych, doradztwie podatkowym, doradztwie w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw, prowadzeniu postępowania likwidacyjnego i upadłościowego. Posiada doświadczenie w badaniu firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz new connect. Przeprowadza audyty wydatkowania środków unijnych. Związana ze spółką od momentu jej powstania.