Zarząd

Hanna Blajer

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Zarządzania. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w polskiej firmie audytorskiej w roku 1996 w Dziale Audytu. Jako osoba odpowiedzialna za ustalanie kierunków działania, koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie zadań, posiada bogatą wiedzę na temat organizacji pracy w firmach świadczących usługi audytorskie. W firmie POL-TAX do jej obowiązków w szczególności należy: wytyczanie planów działania oraz opracowywanie i realizacja kierunków rozwoju Spółki, zgodnych ze strategią wytyczoną przez Zarząd Spółki, zapewnienie efektywnej i racjonalnej organizacji pracy Spółki, poprzez efektywne planowanie i realizowanie jego celów, budowanie dobrych relacji z Klientami, kształtowanie i utrzymywanie poprawnych relacji z otoczeniem Spółki, wytyczanie i nadzór nad działalnością promocyjną Spółki, w tym planowania i realizacji działań związanych z pozyskiwania nowych Klientów. Posiada bogate doświadczenie w organach zarządczych.