Zarząd

  • Hanna Blajer

    Prezes Zarządu
  • Grażyna Cichosz

    Zastępca Prezesa Zarządu, Biegły rewident